Lista postępowań

Części 1-3 z 3  pokazuj  pozycji

Kategoria
ZP/220-122/19/AO Badanie biegłości laboratoriów Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie monitoringu i klasyfikacji biologicznych elementów jakości wód powierzchniowych Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 0302 Pomiary, badania i odbiory techniczne 2020-01-03 2020-02-05 10:00 --
ZP/220-123/19/MR „Zakup automatycznego systemu ważenia filtrów do poboru pyłu zawieszonego PM10/PM2.5” Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 0300 Badania i rozwój 2020-01-03 2020-02-07 11:00 --
ZP/220-2/20/MST Zakup i dostawa systemów do debiologizacji i demineralizacji wody Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 0301 Narzędzia laboratoryjne 2020-01-21 2020-02-24 10:30 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa