Lista postępowań

Części 1-6 z 6  pokazuj  pozycji

Kategoria
ZP/220-16/20/MST Zakup analizatorów BTEX Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-03-13 2020-04-14 10:30 --
ZP/220-17/20/MR Zakup i dostawa oprogramowania komputerowego do obliczeń, oceny i prezentacji poziomu hałasu w środowisku. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-03-25 2020-04-28 11:00 --
ZP/220-20/20/MST Monitoring osadów dennych rzek i jezior w latach 2020-2021 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-03-25 2020-04-28 10:30 --
ZP/220-24/20/MR Monitoring promieniowania jonizującego realizowany w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w latach 2020-2022. Zadanie 3: Monitoring stężenia cezu-137 w glebie. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-03-31 2020-05-05 11:00 --
ZP/220-22/20/PC Zakup i dostawa zestawów do ekstrakcji fazy stałej (SPE) Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-04-01 2020-05-05 10:00 --
ZP/220-15/20/JBS Zakup i dostawa samochodów specjalistycznych z chłodnią Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-04-02 2020-05-06 11:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa