Zakończone postępowania

Części 1-25 z 95  pokazuj  pozycji

ZP/220-43/18/MR Zakup przewoźnych kalibratorów wielogazowych wraz z przewoźnymi generatorami powietrza zerowego. Publiczny Zakup przewoźnych kalibratorów wielogazowych wraz z przewoźnymi generatorami powietrza zerowego. 2019-01-30 11:00 -- Maszyny, urządzenia i części zamienne
ZP/220-46/18/MR „Zakup poborników LVS pyłu PM10/PM2.5” Publiczny „Zakup poborników LVS pyłu PM10/PM2.5” 2019-02-04 11:00 -- Maszyny, urządzenia i części zamienne
ZP/220-45/18/JK Zakup i dostawa analizatorów przepływowych i przepływowo-wstrzykowych. Część I-Analizatory przepływowe. Część II-Analizator przepływowo-wstrzykowy Publiczny Część II-Analizator przepływowo-wstrzykowy 2019-02-13 11:00 -- Maszyny, urządzenia i części zamienne
ZP/220-45/18/JK Zakup i dostawa analizatorów przepływowych i przepływowo-wstrzykowych. Część I-Analizatory przepływowe. Część II-Analizator przepływowo-wstrzykowy Publiczny Część I-Analizatory przepływowe. 2019-02-13 11:00 -- Maszyny, urządzenia i części zamienne
ZP/220-49/18/MR Opracowanie metodyk wyboru reprezentatywnych jcwp do monitorowania, a także zapewnienia jakości monitorowania oraz szacowania wiarygodności pomiarów fizycznych, chemicznych i biologicznych, a także niepewności ocen poszczególnych wskaźników oraz niepewności oceny stanu lub potencjału ekologicznego.. Publiczny Opracowanie metodyk wyboru reprezentatywnych jcwp do monitorowania, a także zapewnienia jakości monitorowania oraz szacowania wiarygodności pomiarów fizycznych, chemicznych i biologicznych, a także niepewności ocen poszczególnych wskaźników oraz niepewności oceny stanu lub potencjału ekologicznego.. 2019-02-20 11:00 2019-05-14 09:09 Badania i rozwój
ZP/220-10/19/MR Zakup kontenerów dla automatycznych stacji pomiarowych w sieciach monitoringu jakości powietrza. Publiczny Zakup kontenerów dla automatycznych stacji pomiarowych w sieciach monitoringu jakości powietrza. 2019-03-14 11:00 -- Maszyny, urządzenia i części zamienne
ZP/220-50/18/MR Zakup wyposażenia pomiarowego dla stacji tła regionalnego – Część 1 Zakup analizatorów rtęci gazowej, Część 2 Zakup urządzeń do pomiaru depozycji całkowitej (kolektor opadu), Część 3 Zakup analizatora prekursorów ozonu. Publiczny Część 2 Zakup urządzeń do pomiaru depozycji całkowitej (kolektor opadu). 2019-02-06 11:00 -- Maszyny, urządzenia i części zamienne
ZP/220-13/19/ABA Zakup analizatorów do pomiarów zanieczyszczeń gazowych Publiczny Część I – Zakup analizatorów dwutlenku siarki 2019-03-27 11:00 2019-05-07 08:38 Maszyny, urządzenia i części zamienne
ZP/220-13/19/ABA Zakup analizatorów do pomiarów zanieczyszczeń gazowych Publiczny Część II – Zakup analizatorów ozonu 2019-03-27 11:00 2019-05-07 08:38 Maszyny, urządzenia i części zamienne
ZP/220-13/19/ABA Zakup analizatorów do pomiarów zanieczyszczeń gazowych Publiczny Część III – Zakup analizatorów tlenków azotu 2019-03-27 11:00 2019-05-07 08:38 Maszyny, urządzenia i części zamienne
ZP/220-13/19/ABA Zakup analizatorów do pomiarów zanieczyszczeń gazowych Publiczny Część IV – Zakup analizatorów tlenku węgla 2019-03-27 11:00 2019-05-07 08:38 Maszyny, urządzenia i części zamienne
ZP/220-14/19/ABA Zakup mini stacji pomiarowych pyłu zawieszonego PM10/PM2.5 Publiczny Zakup mini stacji pomiarowych pyłu zawieszonego PM10/PM2.5 2019-03-29 11:00 2019-04-24 12:40 Maszyny, urządzenia i części zamienne
ZP/220-2/19/ABA Określenie tła geochemicznego, obszarów emisji i dróg transportu zanieczyszczeń w wodach powierzchniowych Publiczny Określenie tła geochemicznego, obszarów emisji i dróg transportu zanieczyszczeń w wodach powierzchniowych 2019-02-26 11:00 2019-05-07 08:37 Badania i rozwój
ZP/220-34/19/MR Opracowanie metodyk wyboru reprezentatywnych jcwp do monitorowania, a także zapewnienia jakości monitorowania oraz szacowania wiarygodności pomiarów fizycznych, chemicznych i biologicznych, a także niepewności .... Publiczny Opracowanie metodyk wyboru reprezentatywnych jcwp do monitorowania, a także zapewnienia jakości monitorowania oraz szacowania wiarygodności pomiarów fizycznych, chemicznych i biologicznych, a także niepewności .... 2019-06-07 11:00 -- Badania i rozwój
ZP/220-36/19/MR Zakup kontenerów dla automatycznych stacji pomiarowych w sieciach monitoringu jakości powietrza. Publiczny Zakup kontenerów dla automatycznych stacji pomiarowych w sieciach monitoringu jakości powietrza. 2019-06-28 11:00 -- Maszyny, urządzenia i części zamienne
ZP/220-29/19/MR Zakup kalibratorów wielogazowych wraz z generatorami powietrza zerowego. Publiczny Zakup kalibratorów wielogazowych wraz z generatorami powietrza zerowego. 2019-06-18 11:00 -- Maszyny, urządzenia i części zamienne
ZP/220-28/19/MR „Monitoring ptaków z uwzględnieniem obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, lata 2018-2021” z podziałem na 3 części. Publiczny • Część II - Monitoring ptaków morskich z uwzględnieniem obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, lata 2018-2021. 2019-06-17 11:00 -- Badania i rozwój
ZP/220-28/19/MR „Monitoring ptaków z uwzględnieniem obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, lata 2018-2021” z podziałem na 3 części. Publiczny • Część III - Monitoring ptaków drapieżnych i sów z uwzględnieniem obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, lata 2018-2021. 2019-06-17 11:00 -- Badania i rozwój
ZP/220-28/19/MR „Monitoring ptaków z uwzględnieniem obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, lata 2018-2021” z podziałem na 3 części. Publiczny • Część I - Monitoring ptaków pospolitych, terenów podmokłych i leśnych z uwzględnieniem obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, lata 2018-2021. 2019-06-17 11:00 -- Badania i rozwój
ZP/220-27/19/JK Przeprowadzenie kampanii informacyjno – edukacyjnej w telewizji, prasie oraz Internecie na rzecz wzmocnienia świadomości środowiskowej społeczeństwa Publiczny Przeprowadzenie kampanii informacyjno – edukacyjnej w telewizji, prasie oraz Internecie na rzecz wzmocnienia świadomości środowiskowej społeczeństwa 2019-06-10 11:00 -- Edukacja i szkolenia
ZP/220-31/19/PC Monitoring ichtiofauny jeziornej w latach 2019 – 2021 na potrzeby oceny stanu lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych Publiczny Monitoring ichtiofauny jeziornej w latach 2019 – 2021 na potrzeby oceny stanu lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych 2019-07-09 11:00 -- Badania i rozwój
ZP/220-47/19/PC Dostawa gazów technicznych, mieszanin specjalnych i ciekłego argonu dla Centralnego Laboratorium Badawczego na potrzeby wykonywanych badań Publiczny Część III - Mieszaniny gazowe 2019-07-19 11:00 -- Chemia
ZP/220-47/19/PC Dostawa gazów technicznych, mieszanin specjalnych i ciekłego argonu dla Centralnego Laboratorium Badawczego na potrzeby wykonywanych badań Publiczny Część VI - Gazy techniczne do pomiarów emisji 2019-07-19 11:00 -- Chemia
ZP/220-45/19/PC Zakup i dostawa analizatorów przepływowych CFA Publiczny Zakup i dostawa analizatorów przepływowych CFA 2019-07-29 11:00 -- Maszyny, urządzenia i części zamienne
ZP/220-47/19/PC Dostawa gazów technicznych, mieszanin specjalnych i ciekłego argonu dla Centralnego Laboratorium Badawczego na potrzeby wykonywanych badań Publiczny Część II - Ciekły argon 2019-07-19 11:00 -- Chemia

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa