Lista postępowań

Części 1-25 z 107  pokazuj  pozycji

Kategoria
ZP/220-59/20/AO Badań biegłości/ porównania między laboratoryjne w zakresie badania wód, ścieków, gleb, odpadów i osadów ściekowych dla Oddziałów Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-09-09 2020-09-17 10:00 --
ZP/220-60/20/MR „Zakup mobilnego laboratorium do monitoringu powietrza” Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-09-07 2020-09-16 11:00 --
ZP/220-58/20/JBS Zakup analizatorów do pomiarów zanieczyszczeń gazowych Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-09-04 2020-09-18 10:00 --
ZP/220-61/20/MR „Zakup kontenerów dla automatycznych stacji pomiarowych w sieciach monitoringu jakości powietrza” Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-08-27 2020-09-07 11:00 --
ZP/220-57/20/JBS „Dostawa certyfikowanych materiałów odniesienia (mieszanin gazowych) do emisji dla Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ” Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-08-20 2020-08-28 11:00 --
ZP/220-54/20/AO Modernizacja systemu zbierania danych CAS/DAS. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-08-07 2020-09-11 10:00 --
ZP/220-55/20/JBS Wykonanie obserwacji hydromorfologicznych na jednolitych częściach wód powierzchniowych województwa zachodniopomorskiego (prace terenowe i kameralne) Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-08-05 2020-08-18 11:00 --
ZP/220-56/20/MST Monitoring gatunków zwierząt z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000, lata 2020-2022 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-08-05 2020-09-07 10:30 --
ZP/220-30/20/MST Zakup i sukcesywna dostawa artykułów biurowych Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-07-28 2020-08-06 11:00 --
ZP/220-50/20/JBS Zakup i dostawa spektrometrów mas sprzężonych z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-MS) Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-07-20 2020-08-26 11:00 --
ZP/220-47/20/MST Okresowa kontrola poprawności działania analizatorów i wykonanie ich przeglądu technicznego w celu zapewnienia poprawnej pracy urządzeń pomiarowych na stacjach automatycznych krajowej sieci monitoringu powietrza Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-07-20 2020-08-20 10:30 --
ZP/220-34/20/PC "Sukcesywna dostawa odczynników dla Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ - w podziale na części" Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-07-14 2020-09-15 10:00 --
ZP/220-51/20/MR „Zakup kontenerów dla automatycznych stacji pomiarowych w sieciach monitoringu jakości powietrza” Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-07-14 2020-07-22 11:00 --
ZP/220-27/20/MST Zakup i dostawa spektofotometrów UV-VIS Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-07-14 2020-08-20 10:30 --
ZP/220-46/20/MR Zakup i dostawa oprogramowania komputerowego do obliczeń, oceny i prezentacji poziomu hałasu w środowisku. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-07-13 2020-08-18 10:00 --
ZP/220-42/20/MR Dostawa materiałów filtracyjnych na potrzeby Centralnego Laboratorium Badawczego. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-07-10 2020-08-12 11:00 --
ZP/220-49/20/AO Usługa wynajmu jednostki pływającej wraz z załogą umożliwiającą pobór próbek wód przejściowych i przybrzeżnych Morza Bałtyckiego Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-07-10 2020-07-20 10:00 --
ZP/2020-52/20/MR Zakup poborników LVS pyłu PM10/PM2.5 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-07-07 2020-07-17 11:00 --
ZP/220-48/20/JBS Monitoring gatunków i siedlisk morskich w latach 2020 - 2022: Część I – ssaki morskie – gatunki fok Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-07-02 2020-07-10 12:00 --
ZP/220-45/20/JBS Sukcesywna dostawa wzorców laboratoryjnych do oddziałów Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-07-02 2020-08-25 11:00 --
ZP/220-43/20/MR Dostawa certyfikowanych materiałów odniesienia (mieszanin gazowych) do emisji dla Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-07-01 2020-07-10 11:00 --
ZP/220-35/20/PC Zakup i dostawa mikroskopów z wyposażeniem do dokumentacji badań – Część I: Zakup i dostawa mikroskopów badawczych z wyposażeniem do dokumentacji badań. Część II: Zakup i dostawa mikroskopów odwróconych z wyposażeniem do dokumentacji badań. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-06-30 2020-08-10 10:00 --
ZP/220-44/20/JBS Zakup i dostawa samochodów specjalistycznych z chłodnią: Część III – zakup i dostawa specjalistycznych samochodów terenowych typu SUV Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-06-24 2020-07-24 10:00 --
ZP/220-13/20/AO Zakup i dostawa aparatury pomiarowej do monitoringu hałasu. Część 2. Zadanie 1 - Zakup mobilnych stacji monitoringu hałasu – kontenery pomiarowe Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-06-24 2020-08-17 10:00 --
ZP/220-32/20/AO Monitoring chemizmu gleb ornych w Polsce w latach 2020-2022 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-06-09 2020-06-22 12:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa