Lista postępowań

Części 1-25 z 126  pokazuj  pozycji

Kategoria
ZP/220-104/20/ZRK Rozszerzenie licencji systemu wykonywania kopii zapasowych oraz odnowienie wsparcia. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-11-09 2020-11-17 11:00 --
ZP/220-87/20/ZRK Dostawa analizatorów rtęci do wód powierzchniowych wraz z systemem sterującym – 2 szt., dla Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-10-27 2020-11-06 10:00 --
ZP/220-89/20/ZMB Zakup i dostawa mikroskopów z wyposażeniem do dokumentacji badań -część II: Zakup i dostawa mikroskopów odwróconych z wyposażeniem do dokumentacji badań. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-10-22 2020-11-16 12:00 --
ZP/220-94/20/ZRR Dobre praktyki wykonywania strategicznych map hałasu – wytyczne Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-10-21 2020-10-29 11:00 --
ZP/220-69/20/ZKK Dostawa 16 sztuk przenośnych automatycznych przyrządów do poboru ścieków do Oddziałów Centralnego Laboratorium Badawczego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-10-15 2020-10-28 12:00 --
ZP/220-88/20/ZAS „Modernizacja systemu zbierania danych CAS/DAS – Część 3 - zapewnienie wymaganej infrastruktury technicznej” Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-10-15 2020-10-23 10:00 --
ZP/220-71/20/ZAS „Monitoring ptaków z uwzględnieniem obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, lata 2021-2022” Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-10-14 2020-11-16 11:00 --
ZP/220-68/20/AO Modyfikacja bazy JPOAT2,0 w latach 2020-2021. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-10-13 2020-10-22 10:00 --
ZP/220-80/20/ZJP Zakup materiałów eksploatacyjnych dla urządzeń laboratoryjnych wykorzystywanych w CLB GIOŚ - materiały eksploatacyjne - kolumny chromatograficzne do chromatografii gazowej i cieczowej Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-10-09 2020-10-23 11:00 --
ZP/220-78/20/ZJP Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń laboratoryjnych wykorzystywanych w Centralnym Laboratorium Badawczym GIOŚ - materiały eksploatacyjne do mierników firmy WTW ” Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-10-09 2020-10-20 12:00 --
ZP/220-76/20/ZAS Monitoring gatunków i siedlisk morskich w latach 2020 - 2022: część III – gatunki ssaków - morświn Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-10-09 2020-11-23 10:00 --
ZP/220-62/20/MR „Dostawa gazów wzorcowych (imisja) wraz z dzierżawą butli dla Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ” Zadanie I. Dostawa mieszanin gazowych BTX. Zadanie II. Dostawa mieszaniny wzorcowej – beznzen 15 ppb (w powietrzu syntetycznym). Zadanie III. Dostawa mieszanin gazowych zawierających SO2, NOx, CO. Zadanie IV. Zakup wzorców gazowych w ramach zadania "Realizacja Ogólnopolskiego PMŚ" Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-10-09 2020-10-21 11:00 --
ZP/220-73/20/ZMB Zakup i dostawę wyposażenia laboratorium: analizatory azotu Kjeldahla wraz z uruchomieniem, demonstracją poprawności pracy i przeszkoleniem. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-10-08 2020-10-16 11:00 --
ZP/220-79/20/ZJB Zakup materiałów eksploatacyjnych dla urządzeń laboratoryjnych wykorzystywanych w CLB GIOŚ - materiały eksploatacyjne do systemów oczyszczania wody Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-10-07 2020-10-15 10:00 --
ZP/220-72/20/MST Okresowa kontrola poprawności działania analizatorów i wykonanie ich przeglądu technicznego w celu zapewnienia poprawnej pracy urządzeń pomiarowych na stacjach automatycznych krajowej sieci monitoringu powietrza Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-10-07 2020-10-15 10:30 --
ZP/220-77/20/ZKK Zakup i dostawa zasilaczy awaryjnych UPS Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-10-07 2020-10-16 11:00 2020-10-19
ZP/220-66/20/PC „Wykonanie badań substancji szczególnie szkodliwych określonych trzecią listą obserwacyjną według wymagań dyrektywy 2013/39/UE, w latach 2020-2021” Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-10-05 2020-10-16 10:00 --
ZP/220-70/20/ZRR Dobre praktyki wykonywania strategicznych map hałasu – wytyczne Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-10-05 2020-10-13 11:00 2020-10-15
ZP/220-67/20/MR „Obsługa logistyczna terenowych badań równoważności dla pyłu PM10/PM2,5” Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-09-28 2020-10-07 11:00 --
ZP/220-59/20/AO Badań biegłości/ porównania między laboratoryjne w zakresie badania wód, ścieków, gleb, odpadów i osadów ściekowych dla Oddziałów Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-09-09 2020-09-17 10:00 --
ZP/220-60/20/MR „Zakup mobilnego laboratorium do monitoringu powietrza” Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-09-07 2020-09-16 11:00 --
ZP/220-58/20/JBS Zakup analizatorów do pomiarów zanieczyszczeń gazowych Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-09-04 2020-09-18 10:00 --
ZP/220-61/20/MR „Zakup kontenerów dla automatycznych stacji pomiarowych w sieciach monitoringu jakości powietrza” Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-08-27 2020-09-07 11:00 --
ZP/220-57/20/JBS „Dostawa certyfikowanych materiałów odniesienia (mieszanin gazowych) do emisji dla Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ” Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-08-20 2020-08-28 11:00 --
ZP/220-54/20/AO Modernizacja systemu zbierania danych CAS/DAS. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-08-07 2020-09-11 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa