Lista postępowań

Części 1-25 z 66  pokazuj  pozycji

Kategoria
ZP/220-14/20/MST Zakup mini stacji pomiarowych pyłu zawieszonego PM10/PM2.5 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-03-04 2020-04-03 10:30 --
ZP/220-11/20/JBS Ubezpieczenie floty komunikacyjnej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-02-18 2020-03-24 11:00 --
ZP/220-4/20/AO Zakup i dostawa aparatury pomiarowej do monitoringu hałasu. Część 1 – Zakup aparatury pomiarowej do monitoringu hałasu. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-02-03 2020-03-12 10:00 --
ZP/220-2/20/MST Zakup i dostawa systemów do debiologizacji i demineralizacji wody Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 0301 Narzędzia laboratoryjne 2020-01-21 2020-02-24 10:30 --
ZP/220-122/19/AO Badanie biegłości laboratoriów Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie monitoringu i klasyfikacji biologicznych elementów jakości wód powierzchniowych Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 0302 Pomiary, badania i odbiory techniczne 2020-01-03 2020-02-05 10:00 --
ZP/220-123/19/MR „Zakup automatycznego systemu ważenia filtrów do poboru pyłu zawieszonego PM10/PM2.5” Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 0300 Badania i rozwój 2020-01-03 2020-02-07 11:00 --
ZP/220-121/19/MR Zakup aparatury pomiarowej dla Krajowego Laboratorium Referencyjnego do spraw jakości powietrza atmosferycznego. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 0300 Badania i rozwój 2019-12-24 2020-01-24 11:00 --
ZP/220-114/19/MR „Rozszerzenie monitoringu ptaków z uwzględnieniem obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000” Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2019-12-20 2020-01-21 11:00 --
ZP/220-98/19/JS Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 1503 Usługi sprzątania 2019-11-18 2019-12-19 10:00 --
ZP/220-89/19/MR Dostawa szkła i materiałów laboratoryjnych dla Centralnego Laboratorium Badawczego na potrzeby wykonywanych badań. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 0300 Badania i rozwój 2019-10-23 2019-12-19 11:00 --
ZP/220-88/19/AO Dostawa bloków do mineralizacji próbek do oznaczania azotu Kjeldahla dla Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1101 Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące 2019-10-15 2019-10-28 10:00 --
ZP/220-85/19/AO Zakup materiałów eksploatacyjnych dla sieci monitoringu jakości powietrza CLB GIOŚ. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2700 Telekomunikacja i IT 2019-10-01 2019-10-14 10:00 --
ZP/220-82/19/JS Zakup i dostawa samochodów specjalistycznych z chłodnią Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2500 Środki transportu 2019-09-25 2019-10-07 11:00 --
ZP/220-87/19/PC Sukcesywna dostawa rozpuszczalników dla Centralnego Laboratorium Badawczego na potrzeby wykonywanych badań Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 0301 Narzędzia laboratoryjne 2019-09-25 2019-10-25 11:00 --
ZP/220-86/19/AO Zakup systemów zbierania danych DAS (dataloggery) dla automatycznych stacji monitoringu powietrza Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2019-09-25 2019-10-09 10:00 --
ZP/220-78/19/MR Zakup i dostawa aparatury pomiarowej do monitoringu hałasu. Część 1- Zakup aparatury pomiarowej do monitoringu hałasu. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 0300 Badania i rozwój 2019-09-20 2019-10-03 11:00 2019-10-23
ZP/220-75/19/AO Zakup i dostawa zestawów ochronnych dla pracowników Centralnego Laboratorium Badawczego Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1700 Odzież, obuwie, torby, dodatki 2019-09-20 2019-10-10 10:00 --
ZP/220-76/19AO Zakup i dostawa łodzi specjalistycznych wraz z wyposażeniem Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2504 Pojazdy, przyczepy, łodzie i samoloty przeznaczenia specjalnego 2019-09-16 2019-09-27 10:00 --
ZP/220-74/19/JS Zakup i dostawa oprogramowania do analizy i prezentacji danych przestrzennych do monitoringu hałasu Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2700 Telekomunikacja i IT 2019-09-11 2019-09-24 11:00 --
ZP/220-67/19/MR Zakup automatycznych mierników pyłu PM10/PM2.5 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2019-09-05 2019-10-08 11:00 --
ZP/220-69/19/JS Zakup i dostawa samochodów z zabudową specjalistyczną: część II – dostawa samochodów terenowych (typ pick-up) wyposażonych w lodówki Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2500 Środki transportu 2019-08-30 2019-09-13 10:00 --
ZP/220-66/19/JS Zakup i dostawa sond wieloparametrowych Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1101 Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące 2019-08-26 2019-09-10 11:00 --
ZP/220-65/19/JS Zakup i dostawa zestawów do obserwacji hydromorfologicznych Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1101 Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące 2019-08-20 2019-09-23 11:00 --
ZP/220-64/19/JS Zakup i dostawa urządzeń mobilnych: Część II - Zakup i dostawa tabletów Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2705 Sprzęt i akcesoria telekomunikacyjne 2019-08-19 2019-09-12 10:00 --
ZP/220-58/19/JS Zakup analizatorów do pomiarów zanieczyszczeń gazowych Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1101 Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące 2019-08-02 2019-09-04 11:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa